21.11.2019

Egzamin na brązową i srebrną odznakę PZJ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Egzamin na brązową i srebrną odznakę PZJ, który odbędzie się w sobotę, 14 grudnia 2019 r., o godz. 9.00.

Uczestnicy mają możliwość pozostawienia koni z piątku na sobotę lub tylko w sobotę w stajniach gościnnych. Koszt boksu 50 pln, organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Paszę, żłoby i wiadra należy przywieźć. Osoby, które chcą zamówić boksy prosimy o informację w zgłoszeniu. Konie wjeżdżające na teren ośrodka obowiązkowo muszą mieć ważny paszport z wpisanymi prawidłowymi szczepieniami.

Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 06.12.2019 następujących danych:
– imię i nazwisko, – nr tel. – nr PESEL – data i miejsce urodzenia, – adres zamieszkania, – nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych), – zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich), – nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.
Dane należy przesłać na adres: equisport@sielanka.pl

Opłata za egzamin – 180 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 180 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /2 części/ – 100 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /1 część/ – 80 zł

Organizator nie przewiduje możliwości wypożyczenia konia na miejscu.
Wszelkie opłaty należy uregulować w biurze Equisport przed przystąpieniem do egzaminu w jego dniu.
* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZJ
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenie, skoki i na koniec teoria.
* Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa

Szczegółowych informacji odnośnie egzaminów udziela Joanna Ziemkiewicz: +48 502 738 796 lub equisport@sielanka.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Egzamin na brązową i srebrną odznakę PZJ

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.