Egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką PZJ

2018-12-01

Farma Sielanka

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych Equisport oraz Ośrodek Jeździecki Farma Sielanka zapraszają wszystkich chętnych na egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką PZJ. Egzamin odbędzie się 1 grudnia 2018 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 listopada na adres equisport@sielanka.pl następujących danych:

– imię i nazwisko,
– nr tel.,
– nr PESEL,
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych),
– zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
– nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki w przypadku osób zdających na srebrną odznakę,
– protokół ostatniego egzaminu, w przypadku poprawki.

Ponadto, przed przystąpieniem do egzaminu, w biurze Equisport należy dokonać następujących opłat:
– opłata za egzamin – 150 zł
– opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 150 zł
– opłata za egzamin poprawkowy /2 części/ – 100 zł
– opłata za egzamin poprawkowy /1 część/ – 70 zł
– opłata za udostępnienie konia (tylko i wyłącznie po odbyciu kursu przygotowawczego) – 100 zł
– opłata organizacyjna za boks (zapewniamy ściółkę /słoma/, pasza i żłoby we własnym zakresie) – 100 zł

Pozostałe informacje:
* Skład sędziowski: P. Monika Giedrojć, P. Wojciech Dąbrowski.
* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZJ.
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenie, skoki i na koniec teoria. Godziny zostaną opublikowane w piątek 30.11.2018.
* Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa.
* Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
* Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi na pytania od 1 do 83.

Szczegółowych informacji odnośnie egzaminów udziela Joanna Ziemkiewicz: +48 502 738 796 lub equisport@sielanka.pl

Serdecznie zapraszamy!

Link do informacji na stronie PZJ: https://goo.gl/QEkGj1

Egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką PZJ

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.