Egzamin na Brązową i Srebrną odznakę PZJ

2021-11-27

Farma Sielanka

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 27 listopada, o godz. 9.00 odbędzie się Egzamin na Brązową i Srebrną odznakę PZJ.

Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 22 listopada 2021 r. na adres equisport@sielanka.pl następujących danych: imię i nazwisko, nr PESEL, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwy konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych) oraz kopia szczepień z paszportu. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę rodziców na udział w egzaminie. Uczestnicy egzaminu na srebrną odznakę prosimy o przesłanie nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki. Opłata za egzamin wynosi 200 zł (dla uczestników szkółki jeździeckiej K.J.Sielanka opłata wynosi 180 zł.).

Organizator przewiduje możliwość pozostawienia koni z piątku na sobotę lub tylko w sobotę w stajniach gościnnych. Koszt boksu 50 pln za dzień, organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). Paszę (siano, owies) należy przywieźć ze sobą. Osoby, które chcą zamówić boksy prosimy o informację w zgłoszeniu, liczba boksów jest ograniczona. Konie wjeżdżające na teren ośrodka obowiązkowo muszą mieć ważny paszport z wpisanymi prawidłowymi szczepieniami (prosimy o kopie szczepień w zgłoszeniu).

Skład Komisji: Monika Giedrojć, Krystyna Dębska – Janocha
Organizator nie przewiduje możliwości wypożyczenia konia na miejscu!

Wszelkie opłaty należy uregulować gotówką w biurze Equisport przed przystąpieniem do egzaminu w jego dniu.
* Osoby pełnoletnie, rodzice/opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZJ, druki dostępne pod linkami:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób pełnoletnich
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób niepełnoletnich

* Prosimy o stawienie się na egzamin z wypełnionymi zgodami, legitymacją szkolną lub dowodem tożsamości
* Ze względu na bezpieczeństwo prosimy do minimum ograniczyć liczbę osób towarzyszących, preferowany jeden opiekun/trener na osobę egzaminowaną, podczas egzaminu teoretycznego/opieki stajennej obowiązują maseczki ochronne.
* Egzamin rozpocznie się od próby ujeżdżenia, następnie próba skoków i na koniec opieka stajenna oraz teoria. Szczegółowe listy i godziny będą podane po przyjęciu i weryfikacji wszystkich zgłoszeń.
* Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa.

Szczegółowych informacji odnośnie egzaminów udziela Joanna Ziemkiewicz: +48 502 738 796 lub equisport@sielanka.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Egzamin na Brązową i Srebrną odznakę PZJ

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.